Carbon Farming Club

Carbon Farming Club

CFC-Logo

Een gezondere bodem, beter rendement en een beloning voor je geleverde inspanningen? Dat kan! Leden van onze Carbon farming club winnen op meerdere fronten.

CFC 2

Kleine en grotere veranderingen op je landbouwbedrijf zoals minimale grondbewerking, optimaal gebruik van stalmest, maximaal inzetten op groenbemesters, … kunnen ervoor zorgen dat je bodem meer koolstof gaat opslaan. Dat heeft dan weer een positief effect op het bodemleven, de groei van je gewassen en gaat uitspoeling van nutriënten tegen. Daarnaast werken we in de Carbon farming club ook aan een lagere uitstoot van CO2.

Onze Aveve-expert doet een gratis simulatie van de mogelijkheden op uw bedrijf en samen bekijken we welke doelstellingen haalbaar zijn. We ondersteunen je met teeltadvies en bieden je de mogelijkheid om extra meerwaarde te creëren dankzij een jaarlijkse vergoeding per hectare en teeltcontracten in samenwerking met onze partners.

Wil je meer informatie of een gratis simulatie voor jouw bedrijf?
Wil je meer informatie of een gratis simulatie voor jouw bedrijf?

Wil je meer informatie of een gratis simulatie voor jouw bedrijf?