aveve land-en tuinbouw - graslandmengsels - zaden

Grasland basisbemesting - Drijfmestverbeteraar

Dierlijke mest is voor veel landbouwers de basisbemesting in hun maïsteelt, maar de samenstelling is niet altijd ideaal. Door te werken met een drijfmestverbeteraar breng je de biologische processen in de drijfmest in evenwicht en krijg je een homogener en veiliger product met minder uitstoot van broeikasgassen.

Eminex logo 968x250px

Eminex

  • Vermijdt methaanuitstoot tijdens opslag met 90 tot 100%

  • Homogener drijfmest met minder korst- en schuimvorming

  • Verhoogt stikstofefficiëntie

  • Vermindert risico op gevaarlijke H2S-uitstoot

Wil je meer weten over onze plantenvoedingen voor je grasland?
Wil je meer weten over onze plantenvoedingen voor je grasland?

Onze experts helpen je verder!