aveve land-en tuinbouw - graslandmengsels - zaden

Grasland zaden - Mengsels met klaver

Efficiënt omgaan met bemesting wordt steeds belangrijker. Gelukkig kan je al een grote stap voorwaarts zetten door te kiezen voor een grasmengsel waaraan je een mix van vlinderbloemigen toevoegt. Zo verhoog je meteen ook de droogtetolerantie en zomerproductie van je grasland.

Faumax 968x250px

Clovermix Faumax

Combineer deze mix van klaveren met onze Superstar Boost, Beltop, Structure of Qmax -grasmengsels en geniet van een sterke maaiweide met optimale opslag van stikstof in de bodem.

Patumax 968x250px

Clovermix Patumax

Ga voor een veerkrachtige graasweide met optimale stikstofopslag door de Clovermix Patumax in te zaaien samen met onze Superstar Tasty, Beltop, Qmax en Extra-graslandmengsels.

Heb je een vraag over onze grasrassen?

Ontdek al onze grasrassen: