Groenbedekkers 1920x823mm

Groenbedekkers zaden - Enkelvoudige componenten kruisbloemigen

Dankzij hun penwortel zorgen kruisbloemigen voor een snelle stikstofopname en helpen ze de onkruidontwikkeling te beperken. Bekijk samen met je Aveve-zaakvoerder welke kruisbloemigen passen bij jouw teeltrotatie.

Bladrammenas 968x250px

Bladrammenas

Pak aaltjes aan door te kiezen voor deze diepwortelende groenbemester. Bladrammenas groeit snel en helpt zo ook onkruiden tegen te gaan.

Zaaiperiode: juli - augustus

Zaaidichtheid: 15 - 20kg/ha

Gele mosterd 968x250px

Gele mosterd

Is de hoofdteelt laat uit het veld? Geen nood, gele mosterd groeit snel en kan op korte tijd een mooie hoeveelheid organische stof produceren.

Zaaiperiode: juli - september

Zaaidichtheid: 20 kg/ha

Heb je een vraag over onze groenbedekkers?

Ontdek al onze groenbedekkers: