Aveve land-en tuinbouw - zaden - groenbedekkers

Groenbedekkers - Mengsels voor akkerbouwrotaties

Kies voor een variatie van groenbemesters om de beworteling op je percelen te optimaliseren. Binnen een akkerbouwrotatie is een snelle bodembedekking en goede vastlegging van stikstof in de bodem onmisbaar. Bij Aveve kan je rekenen op een ruim aanbod van mengels.

Matacelie Pro 968x250px

Matacelie Pro

Gele mosterd en facelia zorgen voor een uitstekende stikstof vastzetting in de bodem. Geschikt op bijna alle percelen, ook wanneer je met niet kerende grondbewerkingen werkt.

Patat Pro 968x250px

Patat Pro

Multiresistente bladrammenas en Japanse haver gaan aaltjes in je perceel reduceren. De combinatie van penwortels en intensieve oppervlakkige beworteling zorgt voor een hoge stikstofopname en goede bodemstructuur.

Fast-N Pro

Fast-N Pro

De facelia in dit groenbemestermengsel neemt stikstof uit de bodem op en geeft die in het voorjaar weer vrij. De klaver in deze mix fixeert stikstof en stelt die beschikbaar aan de volgteelt. Een topper!

Heb je een vraag over onze groenbedekkers?

Ontdek al onze groenbedekkers: