Ventilator vleesvee 1920x435px

Hittestress bij vleesvee

We hebben er lang op moeten wachten maar eindelijk is de zomer daar. Denk daarbij zeker ook aan de toekomst van jullie veestapel en neem maatregelen om hittestress te voorkomen. Kalveren kunnen vanaf 20°C en een hoge luchtvochtigheid al last hebben van de warmte.

Wanneer je deze zomer ervaart dat de hitte moeilijk uit de stal of weide te houden is, willen wij jullie wapenen met een aantal maatregelen die je kan nemen om hulp te bieden aan jouw dieren op dat moment:

Maatregelen in de stal

 • Houd de veeboxen schoon en droog

 • Open deuren voor extra luchtverversing

 • Plaats ventilatoren om verkoeling te brengen

 • Controleer het waterdebiet of plaats extra waterbakken aan het voerhek

 • Maak de kribbes elke dag schoon tegen broei

Maatregelen op de weide

 • Beweid liever ’s avonds en ‘s nachts

 • Zorg overdag voor schaduwplaatsen

 • Houd tochtige dieren binnen

 • Voorzie voldoende drinkwater

Maatregelen in het rantsoen

 • Voer op koele momenten

 • Kies voor makkelijk verteerbare vezels in plaats van hooi of stro

 • Verlaag tijdelijk de krachtvoergift met 1 à 2 kg

 • Voer extra zouten en mineralen bij:

  • Nr 479 Macromixx

  • Nr 474 Optimin Beef

 • Voorkom pensverzuring door het hijgen:

  • Nr 307 natriumbicarbonaat

  • Nr 455 Acidomixx