Sulfco suikerbieten 1920x435px

Sulfco: Een nieuw hulpmiddel om de gewasvitaliteit in suikerbieten te boosten!

Sulfco 2 968x455px

Dit jaar introduceren we SULFCO SC een nieuwe koper-zwavel meststof met 7.25 % koperhydroxide en 36.25 % zwavel. Zwavel en koper zijn net zoals andere macro- en micro-elementen onmisbaar in de teelt van diverse akkerbouw-, groente- en fruitteeltgewassen. Zij het echter niet in zulke grote hoeveelheden als stikstof of kalium. Echter de wet van Liebig of wet van het minimum zegt dat de opbrengst van het gewas wordt bepaald door de voedingstof die het relatief het minste aanwezig is. Als er dus één bouwstof ontbreekt dan kan de plant slechts zo snel groeien als die bouwstof toelaat.

Sulfco 3 968x560px

De zwavel in Sulfco SC is in tegenstelling tot andere soorten zwavels niet afkomstig van chemische of minerale oorsprong, maar van microbiële oorsprong (Thiobacillus bacterie). Microbiële zwavel lost door zijn hydrofiel karakter ook beter op in water en blijft beter in oplossing. De grootte van de zwaveldeeltjes bepaald in grote mate hoe goed het middel blijft kleven aan het blad en hoe snel het wordt opgenomen. Sulfco SC is een vloeibare formulering waarin de aanwezige zwavel een deeltjesgrootte heeft tussen de 8-1 Nano micron, een ideale deeltjesgrootte!

Sulfco SC kan worden toegepast in diverse akkerbouw-, groente- of fruitteeltgewassen. Zwavel en koper hebben diverse functies in het gewas. Samen toegepast vertonen ze ook synergistische effecten.

Figuur 1 - Een vloeibare oplossing die bovendien niet tot weinig uitzakt in de spuittank

koper is een cofactor (noodzakelijk element) voor diverse enzymen die betrokken zijn bij de fotosynthese en ademhaling. Een belangrijk enzym is bijvoorbeeld cytochroom c oxidase. Dit enzym katalyseert (reguleert) de reactie in het cytochroom c complex. Dit complex zorgt voor het elektronentransport in de chloroplasten. In de chloroplasten of bladgroenkorrels wordt de lichtenergie uit het zonlicht opgevangen om suikers of energie (ATP) te maken voor de plant. Deze suikers worden nadien getransporteerd naar de knol of andere reproductieve organen.

Zwavel is een cruciaal bestanddeel van bepaalde aminozuren zoals cysteïne en methionine, die essentieel zijn voor de eiwitsynthese. Eiwitten zijn nodig voor de groei en het herstel van plantenweefsel. Bovendien helpt zwavel bij de efficiënte opname en het gebruik van stikstof. Een goede balans tussen zwavel en stikstof is cruciaal voor een optimale groei en opbrengst.

Planten met voldoende koper en zwavel zijn minder vatbaar voor infecties door schimmels en bacteriën. Koper heeft bovendien ook antioxidant eigenschappen waardoor het schadelijke vrije radicalen neutraliseert en de plant beschermt tegen oxidatieve stress en ziekten.

koper is betrokken bij de synthese van lignine, een complex polymeer dat bijdraagt aan de structurele integriteit en sterkte van de celwanden. Lignine zorgt voor stevigheid en bescherming van de plantencellen. Sterke celwanden helpen de plant te beschermen tegen pathogenen en fysische schade.

Hoe Sulfco praktisch toepassen?

Een gewas met een optimale voedingstoestand is nu eenmaal minder vatbaar voor diverse ziektes. Sulfco kan in suikerbieten best in combinatie met de eerste fungicide bespuiting tegen Cercospora worden uitgevoerd aan een dosis van 2 L/ha om het gewas extra te boosten. Deze eerste toepassing kan best plaatsvinden tussen half juli en begin augustus. Sulfco niet mengen met calciummeststoffen zoals Optima Vigor +. Merk op, Sulfco is ook toegelaten in de biologische teelt! Voor adviezen in andere teelten, contacteer jouw lokale zaakvoerder!