Varicare banner 1920x435px

Zonder zorgen aan de slag met taakkaarten

Variabel planten, zaaien en bemesten via taakkaarten kan je rendement in het veld een echte boost geven. Maar ermee starten is makkelijker gezegd dan gedaan.

Variabel planten, zaaien en bemesten via taakkaarten kan je rendement in het veld een echte boost geven. Maar ermee starten is makkelijker gezegd dan gedaan. Onze Varicare-experten weten er gelukkig alles van en helpen je binnen de kortste keren op weg.

De landbouwsector verandert in sneltempo en data zijn het nieuwe goud. Ze helpen je te bepalen waar je sterke en minder sterke punten liggen zodat je hiermee aan de slag kan. In de akkerbouw ligt er een groot potentieel voor het werken met taakkaarten en variabel planten, zaaien en bemesten om je rendement te verhogen. Om deze meerwaarde dichtbij de landbouwers te brengen ontwikkelden we Varicare. Onze experten komen langs op je bedrijf en kijken samen met jou hoe Varicare een meerwaarde kan betekenen op jouw bedrijf.

Sander Maes, concept manager bij Arvesta, vertelt je er alles over in dit filmpje:

Voor elk machinepark?

Wanneer onze experten langskomen op je landbouwbedrijf bekijken we het bestaande machinepark. We vertellen je welke tractoren en zelfrijders geschikt zijn om taakkaarten aan te koppelen. Dit is mogelijk voor diverse types en merken. Je hoeft dus niet noodzakelijk nieuwe investeringen te doen.

Welke percelen?

Vervolgens bekijken we het bodempotentieel van de percelen waarop je precisielandbouw wil toepassen. Dat doen we door satelietgegevens te vertalen naar biomassabeelden die een goed zicht geven op het bodempotentieel van jouw percelen. Varicare kan gebruikt worden voor het variabel zaaien van maïs, het variabel planten van aardappelen en het toedienen van een variabele stikstofgift in tarwe.

Variabel maakt het verschil

Door variabel te werk te gaan op basis van taakkaarten gebruik je enkel zaai- en plantgoed en bemesting op de plaatsen waar dat nodig is en krijgen je teelten de mogelijkheid om zich optimaal te ontwikkelen met minimale inputs. Dat zorgt voor hogere kwaliteit, meer rendement en een meerwaarde in je portemonnee. Afhankelijk van het gewas kan Varicare je een nettowinst van 70 tot meer dan 400 euro per hectare opleveren.

Meer weten? Lees hier meer over Varicare of contacteer je Aveve-expert!